TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
317140
รอบรั้วเวียงพิงค์
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ประชาสัมพันธ์จากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
เตือนภัยช่วงปิดเทอม ระวังเด็กจมน้ำ ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด เลี่ยงใกล้แหล่งน้ำ และระมัดระวังในการเล่นน้ำ ด้วยความห่วงใย จาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์2563
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คลิปข้อมูลเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจาไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม 2562
ให้บริการรับบริจาคทุกวัน
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เชิญชวนบริจาคของให้น้องๆ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน 2562
สะสมบุญปีใหม่ ส่งแรงใจให้เด็กน้อย
กิจกรรมวันลอยกระทง 2562
กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์ร่วมทีม ONE HOME ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส
ผปค.คนใหม่ทำพิธีไหว้สักการะพระประชาบดี
VTR ประชาสัมพันธ์เรื่อง"ยุติการทิ้งเด็ก"
63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162