TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
182472
รอบรั้วเวียงพิงค์
กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561”
กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์รับมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค”
กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561”
บ้านเวียงพิงค์รับมอบของเล่นเด็ก
บ้านเวียงพิงค์รับมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค
กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าในตนเองของเด็ก(กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด)
มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว อ.เชียงดาว
กิจกรรม “ร่วมประชุมชี้แจงโครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการ ประจำปี 2561”
กิจกรรม “เด็กในความอุปการะได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น”
กิจกรรม บ้านเวียงพิงค์แสดงความยินดีกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ผปค.คนใหม่ทำพิธีไหว้สักการะพระประชาบดี
VTR ประชาสัมพันธ์เรื่อง"ยุติการทิ้งเด็ก"
63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162