TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
207549
รอบรั้วเวียงพิงค์
เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 74 ศึกษาดูงานบ้านเวียงพิงค์
การพัฒนานโยบายการจัดระบบคุ้มครองและสร้างเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานรองรับเด็ก
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
นักศึกษาคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยี่ยมน้องๆบ้านเวียงพิงค์
เวียงพิงค์ร่วมโครงการผู้ว่าฯพบประชาชน
รายการวัยอันตราย เด็กกล้าดี ตอน "สภาประเทศ"
กิจกรรม “สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง บ้านเวียงพิงค์”
กิจกรรม “ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561”
กิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย
กิจกรรม “ต้อนรับครอบครัวบุญธรรมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์”
กิจกรรม “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมแนะแนวความรู้ให้กับน้องๆบ้านเวียงพิงค์”
สภาเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
มูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ทำกิจกรรมให้กับน้องๆบ้านเวียงพิงค์
กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์ เข้าร่วมประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑”
กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 ”
กิจกรรม “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับเด็กในความอุปการะ”
5 ส. เวียงพิงค์สดใส
การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ผปค.คนใหม่ทำพิธีไหว้สักการะพระประชาบดี
VTR ประชาสัมพันธ์เรื่อง"ยุติการทิ้งเด็ก"
63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162