TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
264682
รอบรั้วเวียงพิงค์
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เยี่ยมบ้านเวียงพิงค์และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประกาศผลสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสอบคัดเลือกตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
ิบ้านเวียงพิงค์รับสมัครงานตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
กิจกรรม “นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยี่ยมน้องๆบ้านเวียงพิงค์”
กิจกรรม “5 ส. เวียงพิงค์สดใส”
กิจกรรม “การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562”
กิจกรรม “เด็กในความอุปการะทำกิจกรรม 5 ส.เวียงพิงค์สดใส”
กิจกรรม “เรียนเสริมในวันหยุด”
กิจกรรม “Orchidee Familles เยี่ยมบ้านเวียงพิงค์”
กิจกรรม “ศิลปะกับธรรมชาติสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้”
กิจกรรมหนูน้อยจ่ายตลาด ประจำปี 2562
สัปดาห์แห่งการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ประจำมิถุนายน ปีงบประมาณ 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม
รายการวัยอันตราย เด็กกล้าดี ตอน "สภาประเทศ"
ผปค.คนใหม่ทำพิธีไหว้สักการะพระประชาบดี
VTR ประชาสัมพันธ์เรื่อง"ยุติการทิ้งเด็ก"
63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162