TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
217994
รอบรั้วเวียงพิงค์
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ประจำมิถุนายน ปีงบประมาณ 2561
กิจกรรม “เสริมสร้างคุณค่าในตนเองของเด็ก (กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด)”.
กิจกรรม “ผู้บริหารและพนักงานโรงเเรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ทแอนด์สปา เยี่ยมบ้านเวียงพิงค์”
พันโทธนารักษ์ คุณฐณิชา พรหมสิทธิ์ พร้อมกำลังพลและครอบครัวเยี่ยมบ้านเวียงพิงค์
กิจกรรม “สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมบ้านเวียงพิงค์”
กิจกรรมการติดตามเยี่ยมเด็กในความอุปการะจังหวัดลำพูน
กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่”.
กิจกรรมหนูน้อยเข้าครัวประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ิกิจกรรม “วันเกิดเด็กประจำเดือนกรกฎาคม 2561”
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน
ลงพื้นที่ เพื่อชี้แจงการจัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561
คืนสุ๋เหย้าชาวเวียงพิงค์
กิจกรรม “ทีมจิตอาสา SCG จังหวัดเชียงใหม่ ปรับปรุงฝาผนังร้านกาแฟให้กับบ้านเวียงพิงค์”
กิจกรรม “อาสาสมัครชาวต่างประเทศ OSSO GROUP ทำกิจกรรมให้กับน้องๆบ้านเวียงพิงค์”
กิจกรรมหนูน้อยเข้าครัวประจำเดือน มิถุนายน 2561
บ้านเวียงพิงค์ร่วมกิจกรรมผู้ว่าพบประชาชน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม
กิจกรรม “นำเด็กในความอุปการะมอบตัวมหาวิทยาลัยเเม่โจ้”
กิจกรรม “ศิลปะกับธรรมชาติสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้”
กิจกรรม “นำเด็กในความอุปการะทำกิจกรรมสร้างสามัคคีบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ”
ประชุมทีมอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัวอุปการะ
กิจกรรเมเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเด็ก
บ้านเวียงพิงค์ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมครอบครัวเยี่ยมบ้านเวียงพิงค์
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561
บ้านเวียงพิงค์ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561
กิจกรรมสวนสนุกสุขหรรษา
กิจกรรม “วันเกิดเด็กประจำเดือนพฤษภาคม 2561”
กิจกรรม “ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เยี่ยมบ้านเวียงพิงค์”
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
หนูน้อยเข้าครัวประจำเดือนพฤษภาคม 2561
บ้านเวียงพิงค์ประชุมทีมสหวิชาชีพครั้งที่ 1/2561
นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับน้องๆบ้านเวียงพิงค์
***ประกาศ*** บ้านเวียงพิงค์รับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง
เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 74 ศึกษาดูงานบ้านเวียงพิงค์
การพัฒนานโยบายการจัดระบบคุ้มครองและสร้างเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานรองรับเด็ก
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
นักศึกษาคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยี่ยมน้องๆบ้านเวียงพิงค์
เวียงพิงค์ร่วมโครงการผู้ว่าฯพบประชาชน
รายการวัยอันตราย เด็กกล้าดี ตอน "สภาประเทศ"
กิจกรรม “สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง บ้านเวียงพิงค์”
กิจกรรม “ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561”
กิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย
กิจกรรม “ต้อนรับครอบครัวบุญธรรมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์”
กิจกรรม “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมแนะแนวความรู้ให้กับน้องๆบ้านเวียงพิงค์”
สภาเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
มูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ทำกิจกรรมให้กับน้องๆบ้านเวียงพิงค์
กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์ เข้าร่วมประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑”
กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 ”
กิจกรรม “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับเด็กในความอุปการะ”
5 ส. เวียงพิงค์สดใส
การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ผปค.คนใหม่ทำพิธีไหว้สักการะพระประชาบดี
VTR ประชาสัมพันธ์เรื่อง"ยุติการทิ้งเด็ก"
63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162