TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
169258
รอบรั้วเวียงพิงค์
กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์รับมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค”
กิจกรรม มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมบ้านเวียงพิงค์
กิจกรรม วันเกิดเด็กประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวอุปการะ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่”
กิจกรรม บ้านเวียงพิงค์แสดงความยินดีกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเวียงพิงค์ ได้นำเด็กในความอุปการะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดครั้งที่ 1
คณะนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์ ได้เข้ามาเยี่ยมน้องๆบ้านเวียงพิงค์
นักศึกษาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามาทำกิจกรรมให้กับน้องๆบ้านเวียงพิงค์
กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวอุปการะ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่”
กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์เปิดร้านกาแฟ Coffee@HOME ฝึกอาชีพให้เด็กในความอุปการะ”
กิจกรรม บ้านเวียงพิงค์นำเด็กในความอุปการะชมภาพยนตร์พระมหาชนก
กิจกรรมบ้านเวียงพิงค์ทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2560
กิจกรรมประเพณียี่เป็ง 2560
กิจกรรม 5 ส. เวียงพิงค์สดใส
กิจกรรมการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560
กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวอุปการะพื้นที่ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
กิจกรรมนำบุตรเยี่ยมมารดาต้องขัง
เจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะ ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจ
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะประชุมจิตอาสาเฉพาะกิจ
กิจกรรมเข้าร่วมเปิดนิทรรศการน้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเด็ก
กิจกรรมมูลนิธิเพื่ออนาคตก้าวหน้า เข้ามาเยี่ยมน้องๆบ้านเวียงพิงค์
บ้านเวียงพิงค์แสดงความยินดีกับผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
กิจกรรมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ศึกษาดูงาน
บ้านเวียงพิงค์ ปลูกดอกดาวเรืองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9
ประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2560
กิจกรรมประเมินผลและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
กิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดลำปาง
กิจกรรมมุฑิตาจิต ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน
กิจกรรม “แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมบ้านเวียงพิงค์”
กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์ร่วมกับหน่วยงาน พม.เชียงใหม่ส่งมอบดอกไม้จันทน์”
ร่วมกิจกรรม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
บ้านเวียงพิงค์เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ผปค.คนใหม่ทำพิธีไหว้สักการะพระประชาบดี
VTR ประชาสัมพันธ์เรื่อง"ยุติการทิ้งเด็ก"
63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162