TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
196397
รอบรั้วเวียงพิงค์
กิจกรรม “รับประทานอาหารนอกบ้าน”
5 ส. เวียงพิงค์สดใส
การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม “ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ”
เด็กในความอุปการะแสดงในพิธีเปิดโครงการรณรงค์พัฒนาเด็กฯ
มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว อ.เชียงดาว
คุณอลิสา จณิน พร้อมครอบครัวเยี่ยมบ้านเวียงพิงค์
ส.บ้านเวียงพิงค์ ร่วมโครงการผู้ว่าพบประชาชน
กิจกรรมหนูน้อยจ่ายตลาดประจำปี 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ประจำเดือนมกราคมปีงบประมาณ 2561
มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
โรงเรียนทหารช่าง กรมทหารช่าง เยี่ยมบ้านเวียงพิงค์
กิจกรรม “วันเกิดเด็กประจำเดือนมกราคม 2561”
กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์นำเด็กในความอุปการะเข้าชมการแสดงละครเวที”
กิจกรรม “คณะอาจารย์และนักเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยี่ยมบ้านเวียงพิงค์”
กิจกรรม “คณะ Doterra Healing Hands Foundation เยี่ยมบ้านเวียงพิงค์”
กิจกรรม “เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) จังหวัดเชียงใหม่”
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561”
กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561”
ผปค.คนใหม่ทำพิธีไหว้สักการะพระประชาบดี
VTR ประชาสัมพันธ์เรื่อง"ยุติการทิ้งเด็ก"
63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162