TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
169256

กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์ร่วมกับหน่วยงาน พม.เชียงใหม่ส่งมอบดอกไม้จันทน์”

11 กันยายน 2560 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ ร่วมกับหน่วยงาน พม. ในจังหวัดเชียงใหม่ (ONE HOME) ส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ      


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162