TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
169256

บ้านเวียงพิงค์แสดงความยินดีกับผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่

18 ตุลาคม 2560 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ นำเจ้าหน้าที่บ้านเวียงพิงค์ แสดงความยินดีกับ นางอนงค์ เจริญวัย ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162