TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
169256

กิจกรรมนำบุตรเยี่ยมมารดาต้องขัง

31 ตุลาคม 2560 บ้านเวียงพิงค์ ได้นำเด็กในความอุปการะเยี่ยมมารดาต้องขัง เพื่อให้เด็กได้พบปะ เยี่ยมเยียนมารดา เสริมสร้างความรักความอบอุ่นให้กับเด็กและช่วยลดความเครียดให้กับมารดา ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162