TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
169256

กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวอุปการะพื้นที่ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

31 ตุลาคม 2560 บ้านเวียงพิงค์ ได้ลงพื้นที่ บ้านทุ่งโป่ง ต.แม่ตูบ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามและเยี่ยมบ้านครอบครัวอุปการะซึ่งเป็นโครงการที่ครอบครัวจากภายนอกช่วยเลี้ยงดูเด็กให้กับบ้านเวียงพิงค์


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162