TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
169256

กิจกรรมประเพณียี่เป็ง 2560

3 พฤศจิกายน 2560 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ ได้นำเด็กในความอุปการะ ทำกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันลอยกระทง) เพื่อปลุกฝังให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ รวมทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณียี่เป็งของชาวล้านนาอีกด้วย


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162