TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
169256

กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์เปิดร้านกาแฟ Coffee@HOME ฝึกอาชีพให้เด็กในความอุปการะ”

9 พฤศจิกายน 2560บ้านเวียงพิงค์เปิดร้านกาแฟ ในสถานสงเคราะห์ฯ โดยใช้ชื่อว่า “Coffee @ Home” ตั้งอยู่หน้าสำนักงานของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ พนักงานร้านกาแฟนั้นจะเป็นเด็กในความอุปการะของบ้านเวียงพิงค์ ซึ่งได้รับการฝึกและผ่านการเรียนในการชงกาแฟมาแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้เรียนรู้การประกอบอาชีพ ฝึกให้เด็กให้มีทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน ได้เรียนรู้วิถีชีวิต เพื่อดำรงชีวิตในสังคม : ตามนโยบายเพชรน้ำหนึ่ง


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162