TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
169256

กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวอุปการะ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่”

9 พฤศจิกายน 2560บ้านเวียงพิงค์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวอุปการะและได้ทำการประเมินพัฒนาการเด็ก  อีกทั้งยังนำเด็กในความอุปการะสร้างความคุ้นเคย ความใกล้ชิด กับครอบครัวที่ได้ผ่านการประเมินแล้ว ในพื้นที่ บ้านสหกรณ์   ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162