TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
169256

คณะนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์ ได้เข้ามาเยี่ยมน้องๆบ้านเวียงพิงค์

11 พฤศจิกายน 2560 คณะนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์ ได้เข้ามาเยี่ยมน้องๆบ้านเวียงพิงค์และทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆให้กับน้องๆ พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กในบ้านเวียงพิงค์ด้วย


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162