TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
182468

กิจกรรม บ้านเวียงพิงค์แสดงความยินดีกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

15 พฤศจิกายน 2560 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ นำเจ้าหน้าที่บ้านเวียงพิงค์ แสดงความยินดีกับ ท่าน พมจ.จิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ ที่ได้มาดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162