TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
182468

กิจกรรม “เด็กในความอุปการะได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น”

8 มกราคม 2561 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ได้นำเด็กในความอุปการะ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162