TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
182468

กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าในตนเองของเด็ก(กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด)

10 มกราคม 2561 บ้านเวียงพิงค์จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง (กิจกรรมวันเกิด) ประจำเดือน มกราคม 2561 ให้กับเด็กในความอุปการะจำนวน 8 ราย เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและส่งเสริมให้เด็กในความอุปการะระลึกถึงบุญคุณของผู้ให้กำเนิดและผู้เลี้ยงู รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กรู้จักการให้และการรับจากผู้อื่น


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162