TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
190275

กิจกรรม “คณะ Doterra Healing Hands Foundation เยี่ยมบ้านเวียงพิงค์”

23 มกราคม 2561 บ้านเวียงพิงค์ให้การต้อนรับคณะ Doterra Healing Hands Foundation จากไต้หวัน ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมเด็กๆบ้านเวียงพิงค์ รวมทั้งได้บริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ฯ


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162