TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
190275

กิจกรรม “คณะอาจารย์และนักเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยี่ยมบ้านเวียงพิงค์”

25 มกราคม 2561 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ที่ได้เข้ามาเยี่ยมเด็กๆบ้านเวียงพิงค์ พร้อมทั้งได้บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กในสถานสงเคราะห์ฯ ด้วย    


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162