TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
190275

โรงเรียนทหารช่าง กรมทหารช่าง เยี่ยมบ้านเวียงพิงค์

31 มกราคม 2561 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ให้การต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์และนายทหารนักเรียน โรงเรียนทหารช่าง กรมทหารช่าง หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 61 ที่ได้เข้ามาเยี่ยมเด็กๆบ้านเวียงพิงค์ และได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กๆในสถานสงเคราะห์ฯ


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162