TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
190275

มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

31 มกราคม 2561 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ได้ลงพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว ซึ่งเป็นเด็กที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน ณ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จำนวน 50 ราย


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162