TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
196402

ส.บ้านเวียงพิงค์ ร่วมโครงการผู้ว่าพบประชาชน

22 กุมภาพันธ์ 2561 บ้านเวียงพิงค์ ร่วมกับหน่วยงาม พม.ในจังหวัดเชียงใหม่ (ONE HOME) เข้าร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองกรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน ณ องคืการบริหารส่วนตำบลแม่นาจรต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162