TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
196402

เด็กในความอุปการะแสดงในพิธีเปิดโครงการรณรงค์พัฒนาเด็กฯ

23 กุมภาพันธ์ 2561 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ นำเด็กในความอุปการะ เข้าร่วมแสดงในพิธีเปิด โครงการรณรงค์พัฒนาเด็กเสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี 2560 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162