TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
196402

กิจกรรม “ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ”

1 มีนาคม 2561  บ้านเวียงพิงค์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้กับเด็กในความอุปการะ เพื่อให้เด็กฯได้แสดงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เข้าใจและตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและหลักธรรมคำสอนต่างๆ


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162