TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212972

กิจกรรม “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับเด็กในความอุปการะ”

29 มีนาคม 2561  บ้านเวียงพิงค์ ได้จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับเด็กในความอุปการะ ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้เด็กได้มีทักษะและความรู้ในด้านการประกอบอาชีพ เรียนรู้ในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย วันนี้ได้ฝึกวิชาชีพด้านงานฝีมือคือ การฝึกเย็บผ้าอ้อม


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162