TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212972

กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์ เข้าร่วมประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑”

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่บ้านเวียงพิงค์ ร่วมประกอบพิธี วันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑  โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกอบพิธี  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162