TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212972

สภาเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมกีฬาภายใน

3 เมษายน 2561 สภาเด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬา ขึ้น เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพที่แข็งแรง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักการทำงานเป็นทีม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยแบ่งออกเป็น 3 สี คือ สีชมพู สีเขียว และสีน้ำเงิน มีการแข่งขันกีฬาประเภทวอลเลย์บอล และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162