TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212972

กิจกรรม “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมแนะแนวความรู้ให้กับน้องๆบ้านเวียงพิงค์”

5 เมษายน 2561 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ได้เข้ามาจัดกิจกรรมแนะแนวให้ความรู้กับน้องๆบ้านเวียงพิงค์ เรื่อง อันตรายจากสื่อออนไลน์ ทักษะการคบเพื่อนและการปฏิเสธ โดยมีเด็กในความอุปการะเข้ารับฟัง จำนวน 25 คน


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162