TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212972

กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย

11 เมษายน 2561 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บ้านเวียงพิงค์ ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย ตลอดเดือนเมษายน เพื่อสร้างโอกาสให้เจ้าหน้าที่บ้านเวียงพิงค์ได้มีส่วนร่วม สืบสานวัฒนธรรม การแต่งกายแบบไทย ตลอดจนยังเป็นการดำรงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า ให้สอดคล้องไปกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162