TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
217999

กิจกรรม “สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง บ้านเวียงพิงค์”

18 เมษายน ๒๕๖๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ได้รดน้ำดำหัว นางเพทาย  เมฆี  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อขอพรตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และได้รดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโสของบ้านเวียงพิงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162