TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212973

เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 74 ศึกษาดูงานบ้านเวียงพิงค์

16 พฤษภาคม 2561 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 74 และคณะเจ้าหน้าที่โครงการวิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ ที่ได้เข้ามาเยี่ยมและศึกษาดูงานสถานสงเคราะห์ฯพร้อมทั้งได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กๆในบ้านเวียงพิงค์ด้วย


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162