TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212973

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับน้องๆบ้านเวียงพิงค์

23 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ามาทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับน้องๆบ้านเวียงพิงค์ การสาธิตการแปรงฟันและการดูแลฟันของตนเอง เพื่อให้น้องๆรักการแปรงฟันและสามารถแปรงฟันด้วยตัวเองได้


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162