TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212973

บ้านเวียงพิงค์ประชุมทีมสหวิชาชีพครั้งที่ 1/2561

24 พฤษภาคม 2561 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการประชุมทีมสหวิชาชีพบ้านเวียงพิงค์ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อทบทวนการทำงานของทีมสหวิชาชีพ ระดมความคิดเห็น ประเมินสถานการณ์ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและหาทางออกของปัญหาอย่างเป็นระบบและทบทวนกระบวนการทำงานให้เป็นไปในทิศทางที่ดีต่อเด็ก


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162