TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212973

หนูน้อยเข้าครัวประจำเดือนพฤษภาคม 2561

24 พฤษภาคม 2561 บ้านเวียงพิงค์ ทำกิจกรรมหนูน้อยเข้าครัว กลุ่มเป้าหมายคือเด็กอายุ 2-4 ปี เพื่อฝึกทักษะให้เด็กได้รับรู้รสชาติของอาหารคือ หวาน เค็ม เปรียว และส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็ได้มีส่วนร่วมในการประกอบอาหารอย่างง่ายและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ โดยเมนูวันนี้คือ เเซนวิชไส้หมูหยองมายองเนสและไส้กรอก


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162