TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212973

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

29 พฤษภาคม 2561 บ้านเวียงพิงค์ โดยนางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขาบูชา) ให้กับเด็กในความอุปการะ มีกิจกรรม ทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ และกิจกรรมเวียนเทียน เพื่อให้เด็กได้ระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศานสนาของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ณ วัดโสภณาราม ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162