TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212973

กิจกรรม “ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เยี่ยมบ้านเวียงพิงค์”

30 พฤษภาคม 2561 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 77 และคณะเจ้าหน้าที่โครงการวิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือที่ได้เข้ามาเยี่ยมและศึกษาดูงานสถานสงเคราะห์ฯ พร้อมทั้งได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กๆในบ้านเวียงพิงค์ด้วย  


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162