TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212973

กิจกรรมสวนสนุกสุขหรรษา

1 มิถุนายน 2561 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ โดยนางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ ได้จัดกิจกรรมสวนสนุกสุขหรรษา ให้กับเด็กในความอุปการะ อายุ 2-6 ปี จำนวน 30 คนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมทักษะในกาาเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น และมีความกล้าแสดงออก ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162