TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212973

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561

1 มิถุนายน 2561 บ้านเวียงพิงค์ โดยนางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ ได้นำบุคลากรบ้านเวียงพิงค์ ทำกิจกรรมในการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี 2561 เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าไม้และเห็นความสำคัญของวันต้นไม้แห่งชาติ และสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162