TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212973

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมครอบครัวเยี่ยมบ้านเวียงพิงค์

3 มิถุนายน 2561 ท่านนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมครอบครัว ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ และได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนช่วยเหลืออาหารกลางวันเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ฯ โดยมีนางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162