TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212973

บ้านเวียงพิงค์ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์

6 มิถุนายน 2561 บ้านเวียงพิงค์ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ ตามโครงการเงินอุดหนุนและช่วยเหลือเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อติดตามและเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162