TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212973

กิจกรรเมเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเด็ก

6 มิถุนายน 2561 บ้านเวียงพิงค์ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กในความอุปการะ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และสามารถปรับตัวในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งสนับสนุนโดยอาสาสมัครชาวต่างประเทศ ณ โรงเเรมเอ็มโฮเทล อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162