TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212973

ประชุมทีมอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัวอุปการะ

6 มิถุนายน 2561 ส.เด็กบ้านเวียงพิงค์ ร่วมกับ ส.เด็กชายบ้านเชียงใหม่ และทีม Care for Children ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัวอุปการะ ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีครอบครัวอุปการะของ ส.เด็กบ้านเวียงพิงค์ จำนวน 15 ครอบครัว และครอบครัวอุปการะของ ส.เด็กชายบ้านเชียงใหม่ จำนวน 15 ครอบครัว ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162