TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212973

กิจกรรม “นำเด็กในความอุปการะทำกิจกรรมสร้างสามัคคีบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 บ้านเวียงพิงค์ นำเด็กในความอุปการะ ทำกิจกรรมสร้างสามัคคีบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อให้เด็กได้รู้จักการให้ การแบ่งปัน และเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162