TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212973

กิจกรรม “นำเด็กในความอุปการะมอบตัวมหาวิทยาลัยเเม่โจ้”

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 บ้านเวียงพิงค์ ได้นำเด็กในความอุปการะมอบตัวและส่งเด็กเข้าหอพักในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเด็กในความอุปการะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเเม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่และสวน ณ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162