TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
217999

บ้านเวียงพิงค์ร่วมกิจกรรมผู้ว่าพบประชาชน

21 มิถุนายน 2561 บ้านเวียงพิงค์ร่วมกับหน่วยงาน พม.ในจังหวัดเชียงใหม่ (ONE HOME) เข้าร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน ณ โรงเรียนเปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162