TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
217999

กิจกรรมหนูน้อยเข้าครัวประจำเดือน มิถุนายน 2561

21 มิถุนายน 2561 บ้านเวียงพิงค์ได้จัดกิจกรรมหนูน้อยเข้าครัว ให้กับเด็กในความอุปการะ อายุ 2-4 ปี เพื่อฝึกทักษะให้เด็กได้รับรู้รสชาติของอาหาร คือ หวาน เค็ม เปรี้ยว และส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการประกอบอาหารอย่างง่ายและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ โดยเมนูวันนี้คือ วาฟเฟิล


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162