TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
217999

กิจกรรม “ทีมจิตอาสา SCG จังหวัดเชียงใหม่ ปรับปรุงฝาผนังร้านกาแฟให้กับบ้านเวียงพิงค์”

22 มิถุนายน 2561 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับคณะ ทีมจิตอาสา SCG จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เข้ามากิจกรรม CSR ซึ่งมีกิจกรมปรับปรุงผนังร้านกาแฟในสถานสงเคราะห์ฯ ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ให้เด็กในความอุปการะ ฝึกประสบการณ์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งมีรายได้ระหว่างเรียนตามยุทธศาตร์ : เพชรน้ำหนึ่ง 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162