TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
217999

คืนสุ๋เหย้าชาวเวียงพิงค์

2 กรกฎาคม 2561 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับบุตรบุญธรรมจากประเทศแคนาดา ที่ได้มาเยี่ยมเด็กๆบ้านเวียงพิงค์และได้เป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานบ้านเวียงพิงค์ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162