TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
222051

กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่”.

12 กรกฎาคม 2561 บ้านเวียงพิงค์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัว เพื่อติดตามและเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งให้คำปรึกษา ในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162