TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
222051

กิจกรรม “สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมบ้านเวียงพิงค์”

13 กรกฎาคม 2561 บ้านเวียงพิงค์ ให้การต้อนรับคณะสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้นำนักศึกษา ใน Guangdong University of Foreign Studies วิชาเอกภาษาอังกฤษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่ได้เข้ามาเยี่ยม บ้านเวียงพิงค์ พร้อมทั้งได้ทำกิจกรรมนันทนาการให้กับน้องและได้บริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือน้องๆด้วย


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162