TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
222051

พันโทธนารักษ์ คุณฐณิชา พรหมสิทธิ์ พร้อมกำลังพลและครอบครัวเยี่ยมบ้านเวียงพิงค์

16 กรกฎาคม 2561 บ้านเวียงพิงค์ให้การต้อนรับ พันโทธนารักษ์ คุณฐณิชา พรหมสิทธิ์ พร้อมกำลังพลและครอบครัวกองพันพัฒนาที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่ได้เข้ามาเยี่ยมบ้านเวียงพิงค์และได้เลี้ยงอาหารว่างให้กับน้องๆพร้อมทั้งได้บริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กในสถานสงเคราะห์ฯ


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162