TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228140

กิจกรรม “เสริมสร้างคุณค่าในตนเองของเด็ก (กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด)”.

17 กรกฎาคม 2561 บ้านเวียงพิงค์ โดยนางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง (กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด) เดือนกรกฎาคม 2561 ให้กับเด็กในความอุปการะ จำนวน 4 ราย เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ ในตนเองและส่งเสริมให้เด็กได้ระลึกถึงบุญคุณของผู้ให้กำเนิดและผู้เลี้ยงดู รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กรู้จักการให้และการรับจากผู้อื่น  


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162