TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
222051

องค์กร HEFY เริ่มปลูกสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้กับบ้านเวียงพงค์

23 กรกฎาคม 2561 องค์กร HEFY (Humanitarian Experience For Youth) หรือประสบการณ์ด้านมนุษยธรรมสำหรับเยาวชน ซึ่งเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายนานาชาติ มีความประสงค์จะมอบสิ่งปลูกสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด 12*4.5 ม. ใหกับบ้านเวียงพิงค์และวันนี้ได้เริ่มสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ สถานสงเคร


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162