TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228133

สถาบันการศึกษานานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ นำคณะครูและนักเรียน Melbourne The Appleton School, UK เยี่ยมบ้านเวียงพิงค์

26 กรกฎาคม 2561 บ้านเวียงพิงค์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน Melbourne The Appleton School, UK ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมบ้านเวียงพิงค์ พร้อมทั้งได้บริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กๆในบ้านเวียงพิงค์ด้วย


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162