TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
222051

ทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา 2561

เย็นวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ได้นำเด็กในความอุปการะ
ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดโสภณาราม ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162